Objektif

 1. Menanam budaya inovasi dalam pembelajaran;
 2. Memastikan kesaksaman pendidikan di Negeri Sabah;
 3. Membangun dan mempertingkatkan potensi belajar ke arah kecemerlangan akademik;
 4. Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui latihan vokasional dan kemahiran;
 5. Memberi pendedahan kepada pelajar cemerlang ke peringkat antarabangsa;
 6. Mempergiatkan kolaboratif bersama institut pengajian tinggi;
 7. Menyediakan dan menjalinkan kolaboratif dengan rakan-rakan strategik ke arah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, kompetitif dan produktif sesuai dengan keperluan industri;
 8. Memupuk budaya kreatif dan inovatif dalam semua lapisan masyarakat;
 9. Membangun Ekonomi Kreatif Sabah melalui Inovasi Tempatan;
 10. Membangun Masyarakat berteraskan Pengetahuan dan Inovasi; dan 
 11. Menyediakan Infrastruktur Teknologi Digital yang mampan, cekap dan teratur.