Downloads

Title Description Files
Lampiran 1 & 2 : Syarat Pertandingan dan Jadual Pertandingan SDF 2.0 Online
Pelaksanaan Bantuan One-Off bagi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN)

Semua Pelajar IPTA/IPTS yang aktif (masih dalam pengajian) di Malaysia pada 31 Mac 2020 boleh melayari dokumen ini untuk mendapatkan info kepada Bantuan One-Off ini.

Sila maklum bahawa dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

Borang Biasiswa

Borang-borang Bahagian Biasiswa.

Bahagian Perkhidmatan Teknikal ICT
Status Bumiputera Sabah Acknowledgement Form
Borang Jabatan Perkhidmatan Awam

Borang yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Borang Jabatan Perkidmatan Awam Negeri

Borang yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Borang KIT

Koleksi borang berkaitan dengan KIT.