Video: Majlis Penyerahan Asrama Harian Luar Bandar AHLBSekolah Kebangsaan Balambangan Banggi, Sabah